PHILIPS Respironics Начало Продукти и цени Заявки За нас Контакти

Инструкция за употреба на Неинвазивна вентилация BiPAP A40

Неинвазивна вентилация BiPAP A40,PHILIPS Respironics
Режими на терапия
 • CPAP – Този режим осъществява непрекъснато положително налягане в дихателните пътища; CPAP поддържа постоянно ниво на налягането през целия цикъл на дишане.
 • S – Инспираторно подпомагане при спонтанно дишане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който вдишванията и преминаванията от вдишване към издишване са инициирани от пациента.
 • S/T – Спонтанно/принудително инспираторно подпомагане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който всяко вдишване и преминаване от вдишване към издишване е инициирано от пациента или от апарата.
 • T – Принудително инспираторно подпомагане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който вдишванията и преминаванията от вдишване към издишване са инициирани от апарата.
 • PC – Контролирано по налягане инспираторно подпомагане; Терапевтичен режим с две нива на налягането, при който всяко вдишване е инициирано от пациента или от апарата, а преминаването от вдишване към издишване се определя от апарата.
 • AVAPS –AE – Нов режим на Bi-level терапия, който осигурява автоматично регулиране на EPAP, PS и резервна дихателна честота
 • Спецификация:
 • Време на вдишване 0.5 – 3.0 sec
 • IPAP 4 – 40 cmH2O
 • EPAP 4 – 25 cmH2O
 • CPAP 4 – 20 cmH2O
 • Ramp 0 – 45 min
 • Дихателна честота 0 – 40 bpm
 • AVAPS&AVAPS-AE
 • Зададен дихателен обем 200 -1500 ml
 • IPAPmin от EPAP до IPAPmax
 • IPAPmax от IPAPmin до 40 cmH2O
 • Аларми: прекъсната връзка с пациента, апнея, ниска минутна вентилация, нисък дихателен обем, висока дихателна честота
 • Околна температура: 5о C до 35о C
 • Относителна влажност: 15% до 95% R.H. без конденз
 • Ниво на шума < 30 dB при налягане 10 cm H2O
 • Захранване: 240V, 50Hz
 • Размери: 21.6 x 19 x 11.5 cm * Тегло: 2.1 kg


  Цена: 12,000.00 ЛЕВА с ДДС


 • Назад